stars11

Práca animátora

Kto je to animátor?

Novodobým fenoménom pre hostí v hoteloch, kúpeľoch, na lodiach, či v rôznych turistických strediskách je „ANIMÁCIA“. V tomto prípade toto slovo nemá nič spoločné s kresleným filmom či počítačovou grafikou – animácia v súvislosti s voľným časom znamená jeho aktívne oživovanie – animácia v cestovnom ruchu znamená rozveseľovanie, zábavu hostí o ktorú sa stará animátor, alebo početnejší tím animátorov.

Animátori sú teda špecialisti na prácu s ľuďmi vo voľnom čase a pre hostí organizujú bohatý športový a kultúrny animačný program.

Čo je náplňou práce animátora?

Pracovná pozícia animátora zahŕňa kombináciu viacerých činností, ale možná je aj špecializácia len na určitú oblasť z nasledovných:

 • cvičiteľ, aerobiku a gymnastických cvičení
 • športový animátor (inštruktor tenisu, vodných športov a pod.)
 • detský animátor, organizátor programu pre detí v rámci Mini Klubu
 • tanečný choreograf/scénograf zodpovedný za prípravu večerných predstavení
 • hudobný animátor (DJ – zodpovedný za výber hudby, organizáciu diskoték a pod.)

Cez deň animátori organizujú rozmanité podujatia v okolí bazéna, na pláži alebo pri bare a každý z animátorov má na starosti určitú aktivitu, aby všetci hostia mali možnosť výberu zo širokej škály ponúkaných programov.

Športoví animátori

Športoví animátori plnia inštruktorsko-trénersku funkciu, organizujú športové turnaje, dozerajú na ich regulárny priebeh a často sa do aktivít zapájajú aj osobne.

Vyzývajú hostí, aby sa zapojili do organizovaných programov a sú šíriteľmi idey aktívneho trávenia dovolenky.

13923345_673979482759576_3396318758524477892_o

Detskí animátori

Detskí animátori ponúkajú pre najmenších klientov bohatý animačný program, ktorý môže začínať detským klubovým tancom, pokračuje maľovaním, stavaním piesočných hradov, športovými hrami a zvyčajne je ukončený večernou minidiskotékou.

Ich poslaním je koncentrovať deti na určitom mieste, nielen preto, aby si rodičia oddýchli, ale najmä preto, lebo samy deti túžia po spoločnosti svojich rovesníkov.

Večer animátori spoločne organizujú pre hostí kultúrno-zábavný program a stávajú sa z nich aspoň na čas divadelné a tanečné „hviezdy na javisku“.

Časté sú aj diskotéky a zábavné večerné programy s aktívnou účasťou samotných hostí (voľba Miss, Mistra, najlepšieho páru hotela a pod.), kde je o zábavu už vopred postarané.

Všedný deň animátora sa teda začína už skoro ráno a končí až v neskorých nočných hodinách, avšak je rozdelený do troch väčších celkov (ranná, popoludňajšia a večerná animácia) a v jednotlivých prestávkach je čas aj na odpočinok.

V ktorých krajinách pracuje animátor v cestovnom ruchu?

Animátor voľného času pracuje najmä v krajinách, ktoré sú navštevované turistami, prevažne počas letnej turistickej sezóny. Ponuka práce pre animátorov je podobná ponuke dovolenkových katalógov cestovných kancelárií. Prevažujú „južanské“ destinácie, kam aj najčastejšie chodia za slnkom a oddychom klienti cestovných kancelárii. Najväčšiemu záujmu uchádzačov o prácu animátora sa tešia pracovné programy Práca Španielsko a Práca Taliansko, ale nezaostávajú ani pracovné programy Práca Cyprus a Práca Malta .

 

Kto sa môže stať animátorom?

Táto pozícia je určená predovšetkým rozhľadeným mladým ľuďom bez záväzkov, ktorí radi cestujú, nadväzujú nové kontakty a sú schopní a ochotní opustiť svoj domov na dlhší čas, a začať žiť a pracovať v novom prostredí.
Ak máš obavy, či túto prácu zvládneš, absolvuj najprv náš animátorský kurz, kde sa dozvieš viac o tejto profesii a zistiš, či je to práca pre teba.

 

Aké požiadavky musí spĺňať dobrý animátor?

V prvom rade má mať vynikajúce organizačné schopnosti, musí mať chuť a motiváciu pre prácu s ľuďmi a pozitívny vzťah k deťom. Od animátora sa vyžaduje aj aktívny vzťah k športu, ovládanie aktuálnych pravidiel jednotlivých športových odvetví a taktiež príjemný vzhľad a vystupovanie.

Animátor musí byť spoločenský, temperamentný, má mať potrebné poznatky z geografie, histórie a kultúry krajiny svojho pôsobenia a musí vedieť prispôsobiť svoje správanie kultúre danej krajiny (platí hlavne pre arabské štáty).

Aktívne ovládanie cudzích jazykov je nevyhnutným predpokladom pre získanie tejto atraktívnej práce, nakoľko animátor sa pri práci obyčajne stretáva s viacjazyčnou klientelou.

Okrem verbálnej komunikácie je dôležité aj vyjadrovanie sa prostredníctvom reči tela a výrazu tváre.

Každý animátor by mal mať dobré komunikačné zručnosti, mal by byť schopný improvizovať a vedieť jednať s hosťom aj v psychicky náročných situáciách.

Prínosom pre každého animátora je, ak je umelecky nadaný (tanec, spev, herectvo a pod.), výtvarne a technicky zručný, vie sa pohybovať po javisku a dokáže zrozumiteľne hovoriť do mikrofónu.

 

Prečo sa stať animátorom?

Toto povolanie poskytuje možnosť spojiť prácu so zábavou. Animátor môže spoznávať nové krajiny a nemusí sa natrvalo viazať na jedno miesto. Ponuka destinácii je bohatá a každá sezóna môže byť absolvovaná na inom mieste.

Animátori spoznávajú pri svojej práci množstvo zaujímavých ľudí, nadväzujú nové kontakty do budúcnosti a viditeľne si zdokonaľujú svoje jazykové znalosti.

V neposlednom rade je to na slovenské pomery aj finančne atraktívne zamestnanie. Animátori majú totiž už zabezpečené ubytovanie, stravovanie a nealkoholické nápoje v hoteli zdarma a nakoľko sú ostatné životné náklady v mieste pôsobiska len minimálne, dá sa ušetriť takmer celý mesačný animačný plat.

Animátori pracujú v prekrásnom prostredí, kde iní ľudia môžu „len“ dovolenkovať. Dni voľna môžu stráviť na pláži alebo podnikať výlety do okolia.

 

Počul som, že práca animátora je skôr platenou dovolenkou ako prácou?

Žialbohu nie je to tak, je to predovšetkým tvrdá práca v priemere 8-10 hodín denne, 6 dní v týždni.

Kto má záujem dovolenkovať, mal by vyhladať služby cestovných kancelárii a neuchádzať sa o túto prácu. Každá sezóna v animácii je náročná a vyžaduje nasadenie a vytrvalosť počas celej doby pracovného pobytu.

Nie je to len slnko, pláž, mladí ľudia, zábava, ale aj dlhé hodiny nacvičovania programov a choreografií, nároční a nie vždy príjemní hostia, vysoké požiadavky na program zo strany hotela, prípadne „ponorková choroba“ a možné konflikty v animačnom tíme. Kto sa uchádza o prácu animátora, mal by rátať aj s týmito „rizikami“.

Niekedy sa stáva, že je potrebný nácvik nových programov alebo choreografií po polnoci, lebo cez deň sa všetko nestihlo.

Nie vždy sa podarí ísť do postele hned po polnoci, v prípade že si zájdeš s kolegami alebo hosťami na drink alebo diskotéku, prípadne sedíš dlhšie s hosťami.

 

Čo si mám priniesť resp. obliecť na výberový kasting?

Určite nie oblek, kravatu alebo večerný kostým. Budte sami sebou! Neodmysliteľnou súčasťou kastingu je aj overenie si pohybových aktivít, formou participovania uchádzačov na detských a športových programoch. Preto odporúčame obliecť si niečo, v čom sa cítite dobre a čo vám nebude prekážať v jednoduchých pohyboch.

Priniesť treba 2x vyplnený registračný formulár a 2x foto tváre.

 

Nevyhovuje mi termín kastingu, čo s tým?

V takomto prípade si treba zistiť dátum nasledujúceho výberového kastingu, alebo ak sa už žiadny kasting nebude organizovať, informovať sa o iných ponúkaných pozíciach, na ktoré nie je potrebné absolvovať výberové konanie.

Ako môže vyzerať jeden pracovný deň animátora?

9:00 Raňajky v hoteli

9:30 Stretnutie animačného tímu – zadelenie aktivít

9:50 Príprava na prvú aktivitu, napr. aerobic – výber hudby, nachystanie zvukovej aparatúry, príprava plochy na cvičenie, karimatky, pomôcky atď.

Alebo detská aktivita – upraviť stoly a stoličky v Miniclube, pripraviť pomôcky potrebné na aktivitu

10:00 Ranné zahlásenie denných aktivít, následne začiatok aktivít – podľa zameranie animátora

10:00 – 12:30 Doobedňajšie aktivity

12:30 Stretnutie animačného tímu – zadelenie poobedňajších aktivít , nácvik večerného programu

13:30 Obed v hoteli

15:00 Zahlásenie poobedňajších aktivít, následne začiatok aktivít – podľa zameranie animátora.

15:00 – 17:30 Poobedňajšie aktivity

19:00 Oslovovanie hostí pred večerou a pozývanie na večerný program tzv. Entrance

20:30 Detská diskotéka – Minidisco

21:15 Posledné prípravy pred večerným programom – nastavenie svetiel, príprava hudby atď.

21:30 Večerný program – účasť všetkých animátorov, každý večer sa organizuje iný program napr. muzikály, sketch-show, tanečné show, programy s účasťou hostí atď.

22:30 Kontakt s hosťami po večernom programe, rozhovory s hosťami pri bare a pri stoloch, tancovanie s hosťami

23:30 Podľa nálady a počtu prítomných hostí postupne odpratávanie dekorácii, svetiel, zvukových aparatúr, odloženie kostýmov, výmena plagátov s programom na nasledujúci deň.

24:00 Koniec oficialného pracovného času.

Aké zásady by mal dodržiavať animátor?

 • stále, pri každej príležitosti s hosťami komunikovať (Guest Relation)
 • dbať na prvý dojem, ktorý si hostia vytvoria pri stretnutí s animátormi (celkový vzhľad, animačné oblečenie, nedať najavo únavu alebo nepohodu, pozornosť ku všetkým hosťom – byť dobrým partnerom na rozhovor a poslucháčom zároveň)
 • dbať na dochvílnosť a presnosť pri začiatku jednotlivých animačných aktivít; byť na mieste aktivity radšej 5 minút skôr ako 2 minúty neskôr
 • dodržať sľúbené (sľubovať radšej menej a splniť viac)
 • dať hosťom možnosť výberu
 • správať sa ku hosťom ako k súčasti svojej práce (pretože animácia sa vlastne robí len pre hostí a bez nich by neexistovala); hostí nikdy neohovárať pred inými hosťami
 • ku svojim kolegom sa správať ako k hosťom
 • zapamätať si mená hostí a vždy ich aj tak oslovovať
 • nikdy sa s hosťami nehádať, nevystupovať podráždene a snažiť sa podráždených hostí upokojiť, nikdy nepoužívať vulgárne výrazy
 • pred hosťami nikdy nefajčiť, konzumácia alkoholických nápojov v malom množstve možná až po skončení hlavného večerného programu (pozvanie zo strany hostí a pod.)
 • nerozprávať o interných záležitostiach klubu s hosťami
 • dbať na slušné správanie predovšetkým pri práci v Mini Klube, nakoľko deti zvyčajne kopírujú správanie sa animátorov
 • rešpektovať zvyky a kultúru krajiny, v ktorej animátor pracuje

Chceš sa stať animátorom?