stars11

Každý, kto pracoval na Malte a z jeho platu bola odvádzaná daň, môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový preplatok je rozdiel medzi daňou, ktorú ste v daňovom roku zaplatili (odvedená daň) a daňou, ktorú máte podľa zákona zaplatiť (vaša daňová povinnosť).

K preplatku dochádza najmä vtedy, ak ste na Malte neodpracovali celých 12 mesiacov v kalendárnom roku, napr. počas letnej brigády na Malte. V prípade, ak ste pracovali na Malte dlhodobo, daňový preplatok môže vzniknúť počas prvého roku práce na Malte a potom v roku, keď ukončíte pracovný pomer a vraciate sa na Slovensko.

Veľkú šancu na vrátenie celej zaplatenej dane máte vtedy, ak ste odpracovali na Malte len dva, tri alebo štyri mesiace. Za taký krátky čas je malá pravdepodobnosť, že zarobíte viac ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže väčšina Slovákov pracuje na Malte len časť roka, vznikne im  daňový preplatok a majú nárok na jeho vrátenie. Finančný úrad na Malte (Inland Revenue) vám tento preplatok nevráti automaticky, ale je potrebné oň požiadať.

 

Ako požiadať o vrátenie daní

O vrátenie daní z Malty môžete požiadať dvoma spôsobmi:

 • sami
 • prostredníctvom agentúry, ktorá sa tým zaoberá

Ak ovládate anglický jazyk a máte všetky potrebné dokumenty, požiadať o vrátenie dane by nemal byť problém.

Ak chcete požiadať o vrátenie daní samostatne ešte pred Vaším odchodom z Malty, je potrebné navštíviť osobne Daňový úrad Inland Revenue vo Floriane a predložiť im potrebné dokumenty. Tu nájdete ich otváracie hodiny a mapu, kde sa nachádzajú.

Ak sa vám zdá proces žiadosti o vrátenie daní komplikovaný, môžete sa obrátiť na agentúru, ktorá sa na to špecializuje. V takom prípade musíte samozrejme počítať s tým, že si za túto službu bude účtovať poplatok. V prípade Malty, si napr. spoločnosť Dendax účtuje 14% z vrátenej sumy, pričom minimálne je to 130 €.

Ak chcete požiadať o vrátenie dane prostredníctvom agentúry, môžete sa zaregistrovať tu.

 

Aké dokumenty potrebujem pri žiadosti o vrátenie dane z Malty

 • požiadajte svojho zamestnávateľa o vydanie formulára FS3 (ročné vyúčtovania zárobkov a daní). Formulár vám vydajú na personálnom oddelení zamestnávateľa alebo Vám ho pošlú e-mailom.
 • ak ste pracovali počas roka na viacerých miestach tak formulár FS3 si vyžiadajte od všetkých vašich zamestnávateľov
 • ak sa Vám z nejakého dôvodu nepodarí získať formulár FS3, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa

Kedy môžem požiadať o vrátenie daní z Malty

 • po skončení pracovného pomeru, ak sa vraciate na Slovensko (alebo ste ešte na Malte pred odchodom domov a už nepracujete) a viete že v danom kalendárnom roku už nebudete pracovať na Malte, môžete požiadať o vrátenie daní hneď
 • ak ostávate naďalej pracovať na Malte môžete požiadať o vrátenie daní až po skončení daňového roku. Dovtedy totiž nie je jasné, či vám nejaký preplatok vznikne a ak áno, tak v akej výške.
 • daňový rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1.januára do 31.decembra
 • o vrátenie dane z príjmu je možné žiadať až 5 rokov spätne k dátumu podania vašej žiadosti.

Ako dlho trvá, kým obdržím refundáciu?

V priemere trvá spracovanie žiadosti niekoľko týždňov až mesiacov od doby, kedy sú dokumenty odovzdané resp. zaslané na daňový úrad. V zásade platí, že pri osobnej návšteve Daňového úradu na Malte je spracovanie rýchlejšie, ako pri spätnom zasielaní dokumentov zo Slovenska.

 

Ktoré ďalšie dokumenty budem potrebovať po návrate z Malty

Po návrate na Slovensko, by ste sa mali prihlásiť do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, prípadne aj na Úrad práce, ak sa nechystáte na Slovensku hneď zamestnať.

Slovenské úrady od Vás môžu požadovať tieto dokumenty:

 • formulár FS3 (ročné zúčtovanie zárobkov a daní) od všetkých zamestnávateľov, pre ktorých ste na Malte pracovali.
 • výplatné pásky a pracovné zmluvy, ktoré ste mali uzatvorené na Malte
 • formuláre E104 a U1 – môžete o ne požiadať osobne v Sociálnej poisťovni na Malte alebo si ich vyžiadajte online na iru.dss@gov.mt

Je pravdepodobné, že slovenské úrady od Vás nebudú požadovať všetky dokumenty uvedené vyššie, je však dobré mať toho čo najviac. Najdôležitejší je formulár FS3 a viacmenej by mal postačovať. Z našich skúsenosti vieme, že často záleží od konkrétneho pracovníka danej inštitúcie a jeho znalostiach v danej veci.

 

Všetky údaje uvedené vyššie majú len informatívny charakter. Vychádzajú z informácii poskytnutých zamestnávateľmi z Malty, z predchádzajúcich skúsenosti agentúry a z informácii voľne dostupných na internete. Agentúra nezodpovedá za prípadné rozdiely so skutočnosťou.