Práca vo Francúzsku

V spolupráci s partnerskou agentúrou ponúkame prácu vo Francúzsku pre hotelových animátorov a inštruktorov aerobiku.

Ponúkane pozície

Miesto práce

Východné a južné pobrežie Francúzska, ostrov Korzika. 

Náplň práce

Šéfanimátor vytvára a organizuje za pomoci svojho animačného tímu celý animačný program v hoteli a zodpovedá zaň vedeniu hotela. Zadeľuje úlohy ostatným animátorom, dozerá na priebeh aktivít a sám sa aj niektorých aktivít zúčastňuje. Moderuje večerné programy a show vo viacerých jazykoch. Potrebné sú predchádzajúce skúsenosti v hotelovej animácii.

Športový animátor/ka organizuje predovšetkým športové turnaje a aktivity v priebehu dňa a zúčastňuje sa aj na večerných animačných programoch. Podľa svojej špecializácie a vybavenia hotelového komplexu organizuje aktivity ako plážový volejbal, futbal, tenis, stolný tenis, vodné pólo, boccia, šípky, aerobik, aquagym, strečing, taeboo atď. a mal by ovládať pravidlá ponúkaných športov.

Detský animátor/ka organizuje kompletný program pre deti v rámci Mini Klubu, na pláži, pri bazéne, výlety s deťmi do okolia, večernú animáciu pre deti, tematické večery, diskotéky pre deti, karnevaly, detské show v spolupráci s ostatnými animátormi pod vedením šéfanimátora. Zúčastňuje sa aj na večerných animačných programoch.

Inštruktor/ka aerobiku má na starosti aeróbne aktivity (aerobik, vodná gymnastika, bodywork, strečing, atď.). Aktívne sa zúčastňuje aj na večerných animačných programoch.

Vek

18 – 35 rokov

Jazyk

Aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov (franc., angl., nem., rus., špan.,..).

Ďalšie požiadavky na zamestnancov

  • chuť a motivácia pre prácu s ľuďmi, pozitívny vzťah k deťom (práca v Miniklube)
  • aktívny vzťah k športu
  • príjemný vzhľad a vystupovanie
  • dobré komunikačné a organizačné schopnosti

Plat

600-900 EUR netto mesačne – animátor 

1000-1200 EUR netto mesačne - inštruktor aerobiku

1000-1500 EUR netto mesačne - šéf animátor

Dĺžka pracovného pobytu

3 – 8 mesiacov

Pracovná doba

8-10 hodín denne / 6 dní v týždni + jeden deň voľna.

Ubytovanie a stravovanie

Zabezpečené je bezplatné ubytovanie a stravovanie priamo v domovskom hoteli, príp. ubytovanie v apartmánoch v blízkosti hotela. Stravovanie je vo forme plnej penzie (raňajky, obed, večera), nealkoholické nápoje sú v hoteli zdarma.

Poistenie

Je zabezpečené zdravotné a úrazové poistenie zo strany zamestnávateľa.

Umiestnenie

Miesto pôsobenia zamestnaca určuje výhradne zamestnávateľ podľa profilu zamestnanca a vlastných potrieb. Umiestnenie dvojíc alebo skupiniek spoločne na jednom mieste nie je možné zaručiť vopred.

Výberové konanie

Zamestnávatelia si vyberajú vhodných uchádzačov na výberových konkurzoch, osobných pohovoroch alebo na základe vyplnených registračných formulárov.

Doprava

Letenku si zabezpečuje účastník individuálne. V prípade záujmu vybaví letenku naša agentúra za poplatok 10 EUR + cena letenky. Cena letenky závisí od leteckej spoločnosti, sezóny a typu letenky. Zarezervujte si tu letenky do Francúzska.

Poplatky

Účastnícky poplatok - 330 EUR, platí sa až po podpise Dohody o sprostredkovaní práce.

Poplatok za vybavenie letenky – 10 EUR, len v prípade záujmu uchádzača o vybavenie letenky.

Spôsob platby poplatkov

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet vo VÚB, a.s., č. ú. 2299137659/0200 Ako variabilný symbol treba uviesť rodné číslo a do správy pre príjimateľa meno a priezvisko.

Ďalšie očakávané výdaje

Letenka (preplatená po odpracovaní určitej doby), vreckové na začiatok pobytu.

Ako sa prihlásiť

  • zaregistrujte sa v sekcii Registrácia
  • zúčastnite sa výberového kastingu/pohovoru so zamestnávateľom alebo absolvujte osobný pohovor v kancelárii v Bratislave príp. telefonický pohovor.

Poznámka

Nakoľko budete mať zabezpečenú stravu, ubytovanie a nápoje, vaša mzda bude pre vás predstavovať čistý zisk. Budete pracovať prevažne v luxusných hoteloch a kluboch v prekrásnom prostredí pri mori, kam iní ľudia chodia len dovolenkovať. Dni voľna môžete stráviť na pláži, alebo podnikať výlety do okolia. Získate nové kontakty do budúcnosti a zlepšíte si jazykové znalosti. S nami sa Vám otvoria dvere do sveta!