Práca v Egypte, Brigády Egypt

V spolupráci s našou partnerskou agentúrou v Egypte obsadzujeme pozície pre hotelových animátorov (šéfanimátor, športový animátor, detský animátor, animátor allrounder) na pobreží Červeného mora v mestách Hurghada a Safaga.

Práca Egypt - pozície

  • šéfanimátor
  • športový animátor/ka
  • detský animátor/ka
  • allrounder animátor/ka

Miesto práce v Egypte

Pobrežie Červeného mora, v mestách Hurghada, Safaga a Sharm El Sheikh.

Náplň práce

Šéfanimátor vytvára a organizuje za pomoci svojho animačného tímu celý animačný program v hoteli a zodpovedá zaň vedeniu hotela. Zadeľuje úlohy ostatným animátorom, dozerá na priebeh aktivít a sám sa aj niektorých aktivít zúčastňuje. Moderuje večerné programy a show vo viacerich jazykoch. Potrebné sú predchádzajúce skúsenosti v hotelovej animácii.

Detský animátor/ka organizuje kompletný program pre deti v rámci Mini Klubu, na pláži, pri bazéne, výlety s deťmi do okolia, večernú animáciu pre deti, tématické večery, diskotéky pre deti, karnevaly, detské show v spolupráci s ostatnými animátormi pod vedením šéfanimátora. Zúčastňuje sa aj na večerných animačných programoch.

Športový animátor/ka organizuje predovšetkým športové turnaje a aktivity v priebehu dňa a zúčastňuje sa aj na večerných animačných programoch. Podľa svojej špecializácie a vybavenia hotelového komplexu organizuje aktivity ako plážový volejbal, futbal, tenis, stolný tenis, vodné pólo, boccia, šípky, aerobik, aquagym, strečing, taeboo atď. a mal by ovládať pravidlá ponúkaných športov.

Allrounder sa zapája do všetkých animačných oblastí vrátane detskej, športovej a večernej animácie.

Vek

18 – 35 rokov

Jazyk

Aktívne ovládanie minimálne dvoch svetových jazykov (angl., nem., rus., tal., fran..), predovšetkým znalosť anglického a nemeckého jazyka na komunikačnej alebo veľmi dobrej úrovni.

Ďalšie požiadavky na animátora

  • chuť a motivácia pre prácu s ľuďmi, pozitívny vzťah k deťom (práca v Miniklube)
  • aktívny vzťah k športu
  • príjemný vzhľad a vystupovanie
  • organizačné schopnosti

Plat

300-400 EUR netto mesačne – animátor bez skúseností

500-600 EUR netto mesačne – animátor so skúsenosťami

700-900 EUR netto mesačne - šéfanimátor

Dĺžka pracovného pobytu

3 – 12 mesiacov

Pracovná doba

8-10 hodín denne / 6 dní v týždni + jeden deň voľna.

Ubytovanie a stravovanie

Zabezpečené je bezplatné ubytovanie a stravovanie priamo v domovskom hoteli, príp. ubytovanie v apartmánoch v blízkosti hotela. Animátori sú ubytovaní prevažne v dvoj- alebo trojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Stravovanie je vo forme plnej penzie (raňajky, obed, večera), nealkoholické nápoje sú v hoteli zdarma.

Pracovné povolenie, víza

V Egypte je na prácu potrebné pracovné vízum. Pracovné vízum vybavuje partnerská agentúra v Egypte. Vydanie víza trvá 7-10 dní a pracovné vízum sa vydáva na obdobie jedného mesiaca s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov priamo v Egypte.

Poistenie

Nie je zabezpečené, preto je potrebné uzatvoriť pred odchodom poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre prípad chorôb alebo úrazov.

Umiestnenie v Egypte

Miesto pôsobenia animátora určuje výhradne naša partnerská agantúra v Egypte, ktorá je zároveň zamestnáveteľom a môže podľa potrieb presunúť animátora do niektorého zo svojich zmluvných hotelov. Hotel nie je zamestnávateľom, len miestom výkonu práce.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť umiestnenie pre dvojice a skupinky v jednom hoteli.

Doprava

Letenku do Egypta si zabezpečuje účastník individuálne. V prípade záujmu vybaví letenku naša agentúra za poplatok 10 EUR + cena letenky. Cena letenky závisí od leteckej spoločnosti, sezóny a typu letenky. Na letisku Vás vyzdvihne zástupca partnerskej agentúry. Zarezervujte si tu letenky do Egypta.

Poplatky

Účastnícky poplatok: 100 – 200 EUR, platí sa až po podpise Dohody o sprostredkovaní práce.

Poplatok za vybavenie letenky: 10 EUR, len v prípade záujmu uchádzača o vybavenie letenky.

Spôsob platby poplatkov

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet vo VÚB, a.s., č. ú. 2299137659/0200 Ako variabilný symbol treba uviesť rodné číslo a do správy pre príjimateľa meno a priezvisko.

Ďalšie očakávané výdaje

Letenka (preplatená po odpracovaní určitej doby), vreckové na začiatok pobytu.

Ako sa prihlásiť

  • zaregistrujte sa online v sekcii Registrácia
  • po kontaktovaní agentúrou absolvujte osobný pohovor

Poznámka

Nakoľko budete mať zabezpečenú stravu, ubytovanie a nápoje, vaša mzda bude pre vás predstavovať čistý zisk. Budete pracovať prevažne v luxusných hoteloch a kluboch v prekrásnom prostredí pri mori, kam iní ľudia chodia len dovolenkovať. Dni voľna môžete stráviť na pláži, alebo podnikať výlety do okolia. Získate nové kontakty do budúcnosti a zlepšíte si jazykové znalosti. S nami sa Vám otvoria dvere do sveta!